Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

VCBS LÀ THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN NĂM 2020

Ngày 13/11/2020 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức "Hội nghị thành viên và Lễ vinh danh thành viên tiêu biểu năm 2020".

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19… Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp đã vượt lượt lên những khó khăn, trong đó các công ty chứng khoán, tổ chức tài chính đã đạt được nhiều tăng trưởng trên thị trường chứng khoán trong năm 2020. Hội nghị thành viên của VSD được tổ chức thường niên là dịp gặp gỡ để tổng kết, đánh giá quá trình triển khai hoạt động nghiệp vụ và phối hợp công tác giữa VSD với các thành viên của VSD.

Ông Trần Việt Hưng (thứ 3 từ trái sang) - Phó Giám đốc VCBS nhận kỷ niệm chương vinh danh "VCBS là Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2020" do ông Nguyễn Sơn (ảnh giữa) - Chủ tịch HĐQT VSD trao tặng.  

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các thành viên thị trường đều bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực VSD; các thành viên luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của các cán bộ nghiệp vụ VSD nói riêng và toàn thể cán bộ, lãnh đạo VSD nói chung. Bên cạnh đó, các thành viên cũng kiến nghị VSD một số nội dung thiết thực trong hoạt động nghiệp vụ như: nghiên cứu xem xét việc giảm bớt giấy tờ, hồ sơ trong các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày; cải tiến website để tiện cho việc tra cứu thông tin thực hiện quyền; cải tiến phần mềm nghiệp vụ để đáp ứng cho những trường hợp chốt danh sách thực hiện quyền đặc biệt như sáp nhập, giải thể doanh nghiệp…

Cũng tại Hội nghị, VSD đã tổ chức Lễ vinh danh 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2020. Với những đóng góp tích cực trong hoạt động lưu ký năm 2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiếp tục được VSD vinh danh là "Thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2020".

Theo VCBS

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.