Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

VCBS tiếp tục giữ vị trí Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn

 

VCBS tiếp tục giữ vị trí Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên toàn bộ các thị trường giao dịch tại HNX...

VCBS cũng đang tổ chức chương trình ưu đãi lớn dành cho toàn bộ khách hàng mở mới tài khoản giao dịch trên toàn hệ thống.

Ngày 2/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 công ty chứng khoán có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất quý 3/2019.

Theo đó, VCBS tiếp tục giữ vị trí Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên toàn bộ các thị trường giao dịch tại HNX như: Trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu thị trường Upcom và chứng khoán phái sinh. Cụ thể:

Untitled-1

 

Hiện nay, VCBS cũng đang tổ chức chương trình ưu đãi lớn dành cho toàn bộ khách hàng mở mới tài khoản giao dịch trên toàn hệ thống như sau: (1) Hưởng phí ưu đãi 0,15%/tổng giá trị giao dịch; (2) Phí giao dịch chứng khoán phái sinh 5.000 VNĐ/hợp đồng; (3) Lãi suất hỗ trợ tài chính 10,50%/năm trong 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản; (4) Miễn lãi Margin trong 2 ngày giao dịch.

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.