Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Lịch sử hình thành

Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Tên Tiếng Anh: Vietcombank Securities Co., Ltd

Ngày thành lập:

Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 04 năm 2002 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 03/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2024.

Ngành nghề hoạt động: VCBS được cấp phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán và kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)

Hội sở chính: Tầng 5-6-7-8, Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.

Tel: (84-24)-39366990 - Fax: (84-24)-39360262

Website: www.vcbs.com.vn

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.