Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên VCBS:
- Tải Mẫu Thông tin ứng viên VCBS (Dành cho ứng viên ứng tuyển qua các đợt tuyển dụng tại VCBS) tại đây,

- Tải Mẫu Lý lịch ứng viên VCBS (Dành cho ứng viên mới tốt nghiệp, ứng viên đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh hàng năm tại VCBS) tại đây,

Bước 2: Chọn nút "Nộp đơn" bên trên và làm theo hướng dẫn.

Bước 3: Sau khi hoàn tất bước ứng tuyển, nếu đã ứng tuyển thành công, Bạn sẽ nhận được Thư xác nhận ứng tuyển thành công từ VCBS. Vui lòng đọc email để nắm các thông tin hướng dẫn tuyển dụng tại VCBS.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.

Job Description

I.   Nhiệm vụ quản lý

    1.   Quản lý và điều hành Phòng kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

 • Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao;
 • Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty;
 • Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ.

  2.   Đào tạo và phát triển nhân sự của phòng để có đủ trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ:

 • Dự tính nhu cầu tuyển dụng và đào tạo cho từng cấp nghiệp vụ trong phòng;
 • Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thuộc chuyên môn phụ trách.
 • Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.

   II.  Nhiệm vụ chuyên môn

1.   Chủ trì thiết lập khung và chính sách kiểm toán nội bộ của Công ty

 • Cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ;
 • Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
 • Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ;
 • Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện.
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng thành viên phê duyệt;

   2.  Chỉ đạo, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty

 • Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro;
 • Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt;
 • Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán.
 • Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách
 • Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán.
 • Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên trong việc đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng Thành viên theo chỉ đạo;
 • Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị.
 • Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách.
 • Cho ý kiến đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan theo phân công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng Thành viên.
 • Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Thành viên.

     III.  Nhiệm vụ giải trình

      Chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng thành viên và các bên hữu quan (nếu có) trong việc:

 • Xây dựng và quản lý triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty;
 • Kết quả kiểm toán do Kiểm toán nội bộ thực hiện;
 • Phát hiện những yếu kém, tồn tại, những sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Job Requirement

1.  Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Ngân hàng / Kinh tế/ Luật; ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp các trường đại học tại nước ngoài.
 • Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA…). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khoá đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý.
 • Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Trình độ tin học: Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao trên công cụ Word / Excel/ Powerpoint.

2.   Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng. Trong đó có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí quản lý cấp phòng trở lên tại đơn vị có quy mô tương đương.

3.  Kiến thức:

 • Am hiểu các quy định pháp luật về quản trị kinh doanh và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
 • Am hiểu về thị trường chứng khoán, vốn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.
 • Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ

4.   Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ.
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ
 • Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc

5.   Khả năng:

 • Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông.
 • Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề
 • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định
 • Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro.

6.   Phẩm chất cá nhân

 • Chịu được áp lực công việc;
 • Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc;
 • Cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
 • Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.
 • Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…
 • Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
 • Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.
 • Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;
 • Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
 1. Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;
 • Ứng viên gửi bản Thông tin ứng viên VCBS (bắt buộc) về địa chỉ email: tuyendung@vcbs.com.vn  (tiêu đề email đề nghị ghi rõ vị trí ứng tuyển).
 • VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.
 • Liên hệ: Cán bộ phụ trách tuyển dụng Mrs. Khánh Lương, SĐT: 0243.936.6990  máy lẻ 827.

People also viewed

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.