Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó phòng Hành chính Tổng hợp

Administration Dept

Work Location Ha Noi (Hoan Kiem District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 4 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Administrative / Clerical, Human Resources, Executive management
Deadline to Apply 17/12/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nhiệm vụ quản lý:

 • Tham gia xây dựng ngân sách, kế hoạch hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của nhóm nghiệp vụ Quản lý tài sản, Mua sắm, Quản lý văn thư, con dấu, tổ chức đảm bảo phù hợp với kế hoạch hoạt động của phòng.
 • Tham gia hướng dẫn và đào tạo chuyên môn cho các nhân sự thuộc nhóm nghiệp vụ Quản lý tài sản, Mua sắm, Quản lý văn thư, con dấu, hành chính của công ty.
 • Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.

2. Nhiệm vụ chuyên môn:

 • Tham gia xây dựng quy trình, quy định, chính sách và quản lý hệ thống quy trình, quy định, chính sách
  quản trị hành chính văn phòng, quản lý tài sản văn phòng, truyền thông tại Công ty.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách phục vụ công tác hành chính quản trị,
  mua sắm tài sản, truyền thông tại Công ty.
 • Chủ trì quản lý công tác văn thư, lưu trữ, con dấu tại Trụ sở chính.
 • Tham gia hỗ trợ quản lý hệ thống kho tại Trụ sở chính.
 • Đầu mối quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ tại Trụ sở chính theo phân cấp.
 • Tham gia quản lý tài sản văn phòng tại Trụ sở chính;
 • Tham gia tổ chức thực hiện các chương trình phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động
  sinh hoạt tập thể, khánh tiết định kỳ cũng như các chương trình phát sinh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Trình độ:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính ngân hàng/Kế toán kiểm toán/ Hành chính tổng hợp/Quản trị văn phòng…. hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu đạt từ 405 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các chức năng của Word/ Excel/ Powerpoint.
 • Kinh nghiệm
 • Tối thiểu 04 năm làm việc trong lĩnh vực hành chính, tài chính kế toán, quản trị, nhân sự. Trong đó có tối thiểu 02 năm làm việc tại vị trí quản lý tại đơn vị có quy mô tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản trị hành chính tại các công ty chứng khoán, hiểu biết về luật chứng khoán, các thông tư, quy định của UBCKNN.
 • Năng lực/Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý, tham mưu, đề xuất
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ;
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Phẩm chất cá nhân:
 • Chịu được áp lực công việc
 • Nhạy bén, linh hoạt
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
 • Cam kết làm việc lâu dài với Công ty

Current Job

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.