Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó giám đốc chi nhánh Tp HCM

Work Location Ho Chi Minh (District 3)
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences
Salary Competitive
Industry Customer Service, Support, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Human Resources
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý trực tiếp hoạt động của mảng vận hành (gồm các phòng ban thuộc khối hỗ trợ) tại Chi nhánh phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Chi nhánh và của Công ty. Bao gồm:
 • Chỉ đạo, tổ chức công tác kế toán tài chính và dịch vụ khách hàng tại Chi nhánh.
 • Chỉ đạo, tổ chức công tác hành chính và công nghệ thông tin tại Chi nhánh.
 • Chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo… theo các quy định của Công ty.
 • Chỉ đạo triển khai việc lập kế hoạch kinh doanh hàng năm tại Chi nhánh, trong đó gồm kế hoạch doanh thu và chi phí, kế hoạch mua sắm tài sản và XDCB, kế hoạch nhân sự.
 • Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh trong tổ chức, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, đánh giá nhân sự… tại Chi nhánh.
 • Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh về các vấn đề liên quan đến các hoạt động vận hành tại Chi nhánh.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về mọi hoạt động của khối vận hành tại Chi nhánh.
 • Các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên/Giám đốc Công ty/Giám đốc Chi nhánh giao

Job Requirement

Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Tài chính Ngân hàng/Kế toán kiểm toán/Quản trị kinh doanh/Chứng khoán, ưu tiên có Trình độ thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài;
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu đạt từ 405 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương;
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Word/ Excel/ Powerpoint;
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán/chứng khoán/tài chính/ngân hàng/nhân sự. Trong đó có tối thiểu 02 năm làm việc tại vị trí quản lý tại đơn vị có quy mô tương đương.

Kiến thức:

 • Hiểu biết về thị trường chứng khoán;
 • Am hiểu Luật lao động và các quy định pháp luật liên quan; Am hiểu về luật thuế và các luật liên quan;
 • Hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, đấu thầu;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty chứng khoán.

Kỹ năng:

 • Giao tiếp tốt;
 • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất;
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề khoa học, linh hoạt, hiệu quả; Có kỹ năng thuyết trình và báo cáo tốt;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, sắp xếp và phân công công việc khoa học, hợp lý;
 • Có khả năng xây dựng quan hệ đối nội và đối ngoại tốt;
 • Quản lý và phát triển con người: có kế hoạch và khả năng dẫn dắt, đào tạo nhân sự kế thừa và phát triển nhân sự thay thế

Phẩm chất cá nhân:

 • Chịu được áp lực công việc cao;
 • Nhạy bén, linh hoạt trong xử lý công việc;
 • Trung thực, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện công việc;
 • Cam kết về trung thành và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

People also viewed

VCBS Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.